Το ρολό πυροπροστασίας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος πυροδιαμερισματοποίησης μεγάλων ανοιγμάτων. Είναι ένα ρολό ειδικής κατασκευής που εγκαθίσταται στην οροφή και κλείνει αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για κάθε άνοιγμα ξεχωριστά σε συγκεκριμένες διαστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσει της εγκατάστασης. Διαθέτει πιστοποίηση Ε180 και EW20 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1634-1:2014 + Α1:2018, ενώ το προϊόν και ο κατασκευαστής συμμορφώνονται και έχουν πιστοποιηθεί με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 16034:2014.

Πυραντοχή

Πιστοποιημένος χρόνος πυραντοχής 240 λεπτά

Κατασκευή

Αποτελείται από ειδικά χαλύβδινα πυράντοχα οριζόντια γαλβανισμένα προφίλ, ύψους 80 mm και πάχους 1,25 mm, με κυρτωμένες επιφάνειες για αντοχή στην ανεμοπίεση. Τα προφίλ θηλυκώνουν μεταξύ τους ώστε να αποτελούν μία αρθρωτή αλλά ενιαία επιφάνεια, η οποία τυλίγεται στο άνω οριζόντιο άξονα και διαθέτουν χαλύβδινα 8 πυράντοχα γαλβανισμένα τέρματα στις άκρες τους. Στο κάτω μέρος της κουρτίνας συναρμολογείτε επίπεδη χαλύβδινη ποδιά πάχους 10 mm και δύο χαλύβδινα προφίλ σχήματος L πάχους 6 mm. Αυτά συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες Μ10. Ο άξονας κατασκευάζεται από χαλύβδινη σωλήνα διαμέτρου από 159 mm και άνω ώστε αφενός το βέλος κάμψης και η τάση κάμψεως να μην υπερβαίνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές για κανονική λειτουργία και αφετέρου σε περίπτωση πυρκαγιάς να μην καταρρεύσει μέχρι τη θερμοκρασία των 1153° C.

Λειτουργία

Η λειτουργία γίνεται ηλεκτροκίνητα με κατάλληλο κινητήρα 240 V ή 380 V/ 50Hz, μέσω μπουτονιέρας χειρισμού. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, το ρολό κλείνει αυτόματα, με ή χωρίς παροχή ρεύματος, μέσω ειδικού μηχανισμού, ο οποίος λαμβάνει σήμα 24V από τον πίνακα πυρανίχνευσης.