Πυροπροστασία του βιομηχανικού χώρου

Τα ρολά πυροπροστασίας Production είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος προστασίας μεγάλων ανοιγμάτων σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, κατασκευασμένα για να εμποδίσουν την επέκταση της στους υπόλοιπους χώρους εντός του πιστοποιημένου χρόνου πυραντοχής, 240 λεπτών. Είναι ρολά ειδικής κατασκευής που εγκαθίσταται στην οροφή και κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για κάθε άνοιγμα ξεχωριστά σε συγκεκριμένες διαστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

Μέγιστη ασφάλεια

Ο σύγχρονος κανονισμός πυρασφάλειας προβλέπει αυστηρές προδιαγραφές πυροπροστασίας σε βιομηχανικά κτίρια, επαγγελματικούς χώρους και λεβητοστάσια κατοικιών. Τα μέσα πυροπροστασίας, τόσο τα συστήματα πυρανίχνευσης όσο και τα συστήματα κατάσβεσης αλλά και πυρασφάλειας συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς απομονώνουν τους χώρους αυτούς και εμποδίζουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει η μελέτη πυροπροστασίας, την επέκταση της στους υπόλοιπους χώρους, ώστε να εκκενωθεί με ασφάλεια το κτίριο.

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένα προϊόντα πυρασφάλειας από κορυφαίους και πιστοποιημένους κατασκευαστές. Συγκεκριμένα μπορούμε να σας προμηθεύσουμε, πυράντοχες πόρτες, ρολά πυρασφάλειας και πυροκουρτίνες.