Απασφάλιση βιομηχανικού μοτέρ

Τα ηλεκτροκίνητα ρολά LIRITIS που είναι εφοδιασμένα με πλαϊνό μοτέρ έχουν την δυνατότητα χειροκίνησης, με την βοήθεια μανιβέλας ή με την βοήθεια αλυσίδας. Στην περίπτωση όπου η χειροκίνηση γίνεται με την βοήθεια μανιβέλας, τοποθετούμε την μανιβέλα στην ειδική υποδοχή που έχει το μοτέρ και αρχίζουμε να γυρνάμε την μανιβέλα του μοτέρ οπότε το ρολό αρχίζει να κινείται σιγά-σιγά. Στην περίπτωση όπου η χειροκίνηση γίνεται με την άκρη μιας δεύτερης αλυσίδας που υπάρχει πάνω στο μοτέρ και αρχίζουμε να τραβάμε σιγά-σιγά την βασική αλυσίδα οπότε το ρολό αρχίζει να κινείται σιγά-σιγά. Για να επαναλειτουργήσει το ρολό LIRITIS ηλεκτροκίνητα θα πρέπει να τραβήξουμε την πράσινη άκρη της δεύτερης αλυσίδας. Η βασική διαφορά μεταξύ της χειροκίνησης μανιβέλας και της χειροκίνησης αλυσίδας είναι ότι ο χειρισμός της αλυσίδας γίνεται από το έδαφος ενώ ο χειρισμός της μανιβέλας γίνεται από το ύψος που είναι τοποθετημένο το μοτέρ, δηλαδή στο ανώτερο σημείο του ανοίγματος.