Ράμπες φορτοεκφόρτωσης

  • L2IN

Οι ράμπες φορτοεκφόρτωσης είναι της Γερμανικής εταιρίας Novoferm ή της Ιταλικής Kopron. Είναι ηλεκτροϋδραυλικού τύπου με χρωμιωμένα έμβολα. Τα έμβολα και τα παρελκόμενά τους βρίσκονται κάτω από το δάπεδο της ράμπας. Τα έμβολα που ανυψώνουν την ράμπα, έχουν εσωτερική διάμετρο 50mm ενώ αυτά που περιστρέφουν τα χείλη, έχουν εσωτερική διάμετρο 40mm.

Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό και ιδιαίτερα ενισχυμένο, αφού αποτελείται από χάλυβα πάχους 6mm (8mm στις αντιολισθητικές ραβδώσεις) στηριγμένο σε σκελετό από κοιλοδοκούς 150mm x 30mm x 3mm, τοποθετημένους σε πυκνό πλέγμα.

Το περιστρεφόμενο χείλος, έχει μήκος 400mm και είναι φτιαγμένο από χάλυβα πάχους 14mm με επιπλέον ενίσχυση από χαλύβδινη ταινία 120mm × 10mm, συγκολλημένη κάτω από το χείλος. Η άρθρωση του χείλους είναι εσωτερικής διαμέτρου 35mm και εξωτερικής 55mm και διατρέχει το πλήρες πλάτος της ράμπας.

Αποτέλεσμα της πολύ στιβαρής κατασκευής της είναι ότι είναι πιστοποιημένες για πολύ μεγάλα στατικά / δυναμικά φορτία.

Διαθέτουν πλαϊνά προστατευτικά για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και λειτουργία αποφυγής απότομης πτώσης (πχ. όταν το φορτηγό φύγει, κατά λάθος, ενώ ακόμη υπάρχει φορτίο επάνω στην ράμπα).