Διάτρητα ρολά ασφαλείας για μπαλκονόπορτες

  • L110D

Ρολά ανοιχτού τύπου επίπεδης ή κοίλης διατομής κατάλληλο για μπαλκονόπορτες και παράθυρα προσφέροντας μέγιστο επίπεδο ασφάλειας.

Κατασκευασμένο από προφίλ γαλβανισμένης εν θερμώ λαμαρίνας που υποβάλλεται σε διάτρηση με πυκνής διάταξης και διαμέτρου Φ 2,5mm τρύπες με αποτέλεσμα να παρουσιάζει υψηλή διαφάνεια χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα ο βαθμός ασφαλείας που παρέχει.

Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας είναι 1,0mm ώστε να μην παρουσιάζει μείωση στην αντοχή του λόγω της διάτρησης ανάλογα με τις διαστάσεις του ανοίγματος και τις απαιτήσεις σε αντοχή.

L110DL110D

Η λειτουργία του ρολού μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα με κατάλληλους μηχανισμούς. Το Ρολό κινείται μέσα σε κατάλληλους οδηγούς, οι οποίοι είναι δυνατό να φέρουν στις άκρες τους λάστιχο και βουρτσάκι.

Το τελευταίο προφίλ του ρολού είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό λάστιχο στο σημείο επαφής με το έδαφος.

 

Χαρακτηριστικά:

  • Τιμή Ολικής διαφάνειας: 33%
  • Κλασική Επίπεδη (L110) ή Κοίλη (L80) όψη
  • Μέγιστο επίπεδο εξαερισμού