Πιστοποιητικά

Η εταιρεία CHRISAFIS (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ) είναι μία σύγχρονη και πιστοποιημένη στο αντικείμενο της εταιρία.

Για αυτό το λόγο χρησιμοποιεί πιστοποιημένο εξοπλισμό, ελεγμένο από αγγλικούς φορείς πιστοποιήσεων.