Απαιτούμενοι έλεγχοι για την σωστή συντήρηση του ρολού

Για την διατήρηση των ρολών CHRISAFIS σε άριστη κατάσταση είναι απαραίτητο να υποβάλλονται σε περιοδικούς ελέγχους και συντηρήσεις. 

O ιδιοκτήτης (ή εκπρόσωπος του) θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα να ελέγχει το ρολό για ασυνήθιστους θορύβους ή φθορά στα εξαρτήματά του. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται καμία προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές συνεργείο. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο να καλείται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και να εκτελεί τις παρακάτω επιθεωρήσεις και εργασίες συντήρησης:

Έλεγχος και αν απαιτείται σφίξιμο στις

 • Βίδες ή συγκολλήσεις των οδηγών στα δομικά στοιχεία
 • Βίδες συγκράτησης του άξονα στις βάσεις του
 • Βίδες συγκράτησης του μοτέρ και του κουζινέτου
 • Βίδες συγκράτησης των βάσεων ή σημαιών στα δομικά στοιχεία
 • Βίδες συγκράτησης του ρολού στον άξονα του
 • Βίδες στήριξης του κουτιού καλύψεως

Έλεγχος και αν απαιτείται αντικατάσταση

 • Φθαρμένων ή χτυπημένων προφίλ του ρολού
 • Φθαρμένων ή χτυπημένων οδηγών του ρολού
 • Φθαρμένων ελαστικών της περιμετρικής στεγάνωσης της πόρτας
 • Σπασμένων ελατηρίων ή ελατηρίων που η ανυψωτική τους ικανότητα έχει μειωθεί καθιστώντας δύσκολη τη χειροκίνηση
 • Φθαρμένης αλυσίδας ή αλυσοτροχών μετάδοσης κίνησης (όπου υπάρχει)
 • Ολόκληρου του άξονα για τυχόν ασυνήθιστες παραμορφώσεις ή ρωγμές

Έλεγχος των ηλεκτρικών λειτουργιών και αν απαιτείται

 • Ρύθμιση ή αντικατάσταση των προβληματικών εξαρτημάτων
 • Στις μπουτονιέρες ελέγχου με ιδιαίτερη έμφαση στην καλή λειτουργία των μπουτόν σταματήματος
 • Στους τερματικούς διακόπτες
 • Στη ντίζα απεμπλοκής του ηλεκτρόφρενου του μοτέρ
 • Στα τηλεχειριστήρια και τον πίνακα τηλεχειρισμού
 • Στα φωτοκύτταρα, στον περιοριστή δύναμης και γενικά σε όσα συστήματα ασφαλείας υπάρχουν στο ρολό
 • Στις κλέμμες σύνδεσης όλων των καλωδίων
 • Στην κατάσταση των καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που ανήκουν στην εγκατάσταση του ρολού

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη και προσφορά στον χώρο σας.